۳۰ آبان ۱۴۰۰
      اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۹ در تلاش برای دستیابی به هماهنگی دفاعی است. با‌این‌حال، این گام‌ها نتیجه ملموسی نداشته است و کشورهای عضو […]