30 آبان 1400
      اتحادیه اروپا از سال 1999 در تلاش برای دستیابی به هماهنگی دفاعی است. با‌این‌حال، این گام‌ها نتیجه ملموسی نداشته است و کشورهای عضو […]