۱۲ مرداد ۱۴۰۱

«گفتگو» موثرترین راه برای خروج از بن بست سیاسی است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دفتر سازمان ملل در عراق (یونامی)، از فراخوان‌ها برای گفتگوی ملی استقبال کرد و نسبت به […]