۲۹ تیر ۱۴۰۱

منصورنژاد: فرهنگ پهلوانی می‌تواند در تولید ادبیات صلح مؤثر باشد/حیدرپور: جهانی‌شدن مفهوم دیپلماسی را متحول کرده است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت موسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و […]