۲۷ خرداد ۱۴۰۱

دیپلماسی ذائقه/کمپین آشپزخانه های مالزیایی برای جهان

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، غذا و سلیقه غذایی عناصر مهمی از هویت شهرها، مناطق و کشورها هستند و در نتیجه […]