۰۸ تیر ۱۴۰۱

تهاجم روسیه به اوکراین، چگونه جنگ سرد جدید اما مخفی را پایه ریزی کرد؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، کل هرش در فارین پالیسی نوشت: هنگامی که وینستون چرچیل، نخست وزیر سابق بریتانیا، در سال ۱۹۴۶ […]