۰۶ مرداد ۱۴۰۱

کاخ سفید: دیپلماسی بهترین مسیر در قبال ایران است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به اظهارات منتشر […]