۰۱ تیر ۱۴۰۱

چین و کمربند راه ابریشم بعد از جنگ اوکراین

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، رضا بهرامی، سفیر پیشین ایران در افغانستان در مقاله‌ای که بخش‌هایی از آن در این نوشتار […]