۱۱ مرداد ۱۴۰۱

چین سفیر آمریکا را احضار کرد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه نیز یک دیپلمات ارشد آمریکا را احضار و مراتب اعتراض پکن […]