۰۹ مرداد ۱۴۰۱

چرا نمی‌توانیم بین‌المللی شویم؟!

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دکتر محمود سریع القلم، استاد ممتاز داتشگاه شهید بهشتی در یادداشتی به این سؤال پرداخته است […]