۰۲ مرداد ۱۴۰۱

پادشاه اردن: خواهان روابط خوب با ایران هستیم

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، عبدالله دوم پادشاه اردن در گفتگویی مفصل با روزنامه اردنی الرای درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و […]