۰۱ مرداد ۱۴۰۱

نخست وزیر مجارستان: جنگ اوکراین نقطه پایان هژمونی غرب خواهد بود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، نخست وزیر مجارستان با انتقاد از رویکرد تحریمی غرب علیه روسیه، آن را اقدامی غیر موثر […]