۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نمایشگاه کتاب نمودی از طمأنینه کشور در روابط بین‌الملل است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، احمد وحیدی وزیر کشور در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران گفت: رویدادهایی مانند نمایشگاه کتاب، در […]