۱۰ خرداد ۱۴۰۱

مسیر سخت دیپلماسی روسیه و غرب؛ ضرورت بازنگری غرب در اولویت‌ها و اهداف خود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، ریچارد هاس در یادداشتی که وب‌سایت شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) آن را منتشر کرد؛ نوشت: […]