۲۲ تیر ۱۴۰۱

هوش مصنوعی؛ چین در آستانه ربودن گوی سبقت از آمریکا

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، تارنمای «شورای امور بین الملل روسیه» در مقاله ای تحلیلی با عنوان: «هوش مصنوعی با رنگ […]