۲۹ تیر ۱۴۰۱

همکاری مشترک ایران و ترکیه در انجام ۴۷ طرح پژوهشی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، حسن ماندال، رئیس شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه (توبیتاک) با حضور در محل وزارت علوم […]