۰۳ خرداد ۱۴۰۱

آغاز دور جدید همکاری‌های کشاورزی ایران و تاجیکستان

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، نشست سعدی کریم زاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و محمدتقی صابری سفیر ایران در این کشور تقویت […]