۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

آیا طرح‌های آبی ترکیه معضل تازه در روابط با همسایگان پدید خواهد آورد؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، مساله آب‌های فرامرزی ترکیه که به کشورهای همسایه وارد می شود از دهه ۱۹۷۰ و پس […]