۱۸ خرداد ۱۴۰۱

همایش شبکه نخبگانی دیپلماسی فرهنگی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، همایش دیپلماسی فرهنگی (همایش شبکه نخبگانی دیپلماسی فرهنگی، مهندسی و آینده پژوهی تمدنی در تهران برگزار […]