۰۳ مرداد ۱۴۰۱

همایش تجار و کارآفرینان ایرانی ـ ارمنی برای اولین بار در تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، اولین نشست اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران توسط مرکز خیریه مریم مقدس و انجمن فرهنگی اجتماعی جامعه […]