۱۳ خرداد ۱۴۰۱

همایش ایرانشناسان و اساتید زبان فارسی اوراسیا برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، ششمین همایش ایرانشناسان و استادان زبان و ادبیات فارسی اوراسیا، جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ با حضور […]