۲۵ تیر ۱۴۰۱

نگاهی به فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل با اهمیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در […]