۰۲ مرداد ۱۴۰۱

نومنطقه‌گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، یکی از راهکارهای گسترش همکاری در جهان، همگرایی با استفاده از الگوی منطقه گرایی است. امروزه امنیت […]