۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

چه کشورهایی نظم جدید جهانی را شکل می‌دهند؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، نظم بین‌المللی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعریف نقش بازیگران بین‌المللی همواره موردتوجه دولت‌ها است، پس از فروپاشی […]