۲۰ تیر ۱۴۰۱

نشست ویژه احزاب در سریلانکا برای برون رفت از بحران سیاسی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که سران احزاب سیاسی مختلف سریلانکا، به منظور […]