۰۹ خرداد ۱۴۰۱

انتشار کتاب نظم نوین جهانی در عصر پسا-جدید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، کتاب نظم نوین جهانی در عصر پسا-جدید (تفسیری اگزیستانسیال از «رخداد کرونا») تألیف دکتر سیدجواد میری […]