۱۲ تیر ۱۴۰۱

هنری کسینجر تشریح کرد؛ سه نتیجه ممکن برای جنگ اوکراین

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، هدف من از اظهارنظر اخیرم در داووس در این باره که “خط جدایی بین روسیه و […]