۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

نخست وزیر فرانسه استعفا داد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، «ژان کاستکس» نخست وزیر فرانسه امروز دوشنبه از سمت خود استعفا داد. دفتر نخست وزیری فرانسه […]