۲۸ تیر ۱۴۰۱

نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی: به دنبال آشتی واقعی هستیم

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، «عبد الحمید الدبیبه» نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی با بیان اینکه ما به دنبال دولت […]