۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

اعلام آمادگی مجدد ایران برای میانجیگری و کمک به حل و فصل بحران اوکراین

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، حسین امیرعبداللهیان به مصوبه اخیر هیات دولت جمهوری اسلامی ایران درباره موافقتنامه های فرهنگی و امنیت […]