۲۱ خرداد ۱۴۰۱

موج چهارم فناوری و اقتصاد چیست و خودکفایی چه معنی دارد؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دکتر محمدحسین ادیب کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: ایران در سال ۹۲ به ارزش حدود یک […]