۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

اسماعیلی: دنبال تسری فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای با قطر هستیم

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، عبدالرحمان بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر فرهنگ کشور قطر پنج شنبه ۲۹ […]