۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ لبنان؛ جدال قدیم و جدید

انتخابات پارلمانی لبنان در حالی روز یکشنبه (۱۵ مه ۲۰۲۲/۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) برگزار می شود که فضای حاکم بر آن بیش از هرچیز تحت الشعاع بحران […]