۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

متاورس سبک زندگی و هویت جوامع بشری را تغییر می‌دهد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دکتر حسن ربیعی مدرس و پژوهشگر روابط عمومی و علوم ارتباطات ‌در یادداشتی خاستگاه پدیده جدید […]