۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سفیر ایران با رئیس فدراسیون فوتبال کرواسی دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گقتگو، پرویز اسماعیلی و ماریان کووستیچ در این جلسه در خصوص تنظیم تفاهمنامه و توسعه همکاری‌ فدراسیون‌های […]