۲۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش «سیاست همسایگی و روابط اقتصادی ایران و قزاقستان» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو،  اولین گزارش سیاستی «گروه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو» با عنوان «سیاست همسایگی و روابط اقتصادی […]