۲۳ خرداد ۱۴۰۱

تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران و برزیل

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، محمدمهدی اسماعیلی امروز  ۲۳ خردادماه در دیدار با «لودمار گونسالوس د آگیارنتو» با اشاره به اینکه […]