۲۹ خرداد ۱۴۰۱

نخستین قطار کانتینری قزاقستان از ایستگاه تهران عازم اروپا شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، نخستین قطار کانتینری آزمایشی اعزامی قزاقستان به مقصد ترکیه و اروپا با ورود به کریدور شبکه […]