۱۰ خرداد ۱۴۰۱

تقویت دیپلماسی شهری، سیاست شهرداری کاشان/قرارداد خواهرخواندگی با چند شهر

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، «دیپلماسی شهری» راهکاری برای توسعه پایدار شهرها و استفاده از تجربیات مشترک است و خواهرخواندگی، نقش […]