۲۰ خرداد ۱۴۰۱

فوکویاما: استدلالم درباره پایان تاریخ درست است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، نظرسنجی سالانه “خانه آزادی” نشان می‌دهد که لیبرالیسم در ۱۶ سال گذشته هر سال به سرعت […]