۲۰ خرداد ۱۴۰۱

جام جهانی قطر و فرصت‌های پارادیپلماتیک برای ایران

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، اکنون که قرار است جام جهانی آتی در کشور قطر برگذار شود و به دلیل آغاز […]