۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

«ناتوی جهانی»؛ طرح جدیدی برای افزایش بحران‌های بین‌المللی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) از زمان تاسیس در سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۹۰ به دنبال مقابله با شوروی […]