۲۷ خرداد ۱۴۰۱

جنگ اوکراین نوشداروی صنایع تسلیحاتی بحران‌زده آمریکا در دوره کرونا

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، گزارش‌های بین‌المللی حاکی است: وقوع جنگ اوکراین و سیل کمک‌های تسلیحاتی کشورهای اروپایی و آمریکا به […]