۰۱ تیر ۱۴۰۱

هشدار شی جین پینگ نسبت به گسترش ائتلاف های نظامی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، شی جین پینگ که در نشست مجازی رهبران کشورهای بریکس- متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین […]