۲۹ خرداد ۱۴۰۱

محقق‌داماد: تحقق صلح، آرامش و دوستی هدف اصلی دین بوده است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، نشست خبری ششمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران و صلح بین‌الملل با عنوان «ادیان […]