۰۹ خرداد ۱۴۰۱

تأملی بر ۳۰ سالگی روابط ایران و ازبکستان: پیشنهادهایی برای توسعه مناسبات تهران و تاشکند

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، «جمهوری ازبکستان» خاستگاه اصلی قوم «ازبک» است که از دو کلمه ترکی «از» به معنای «خودش» و […]