۲۱ خرداد ۱۴۰۱

هدف آمریکا از سیاست «ایندوپاسیفیک» در برابر چین چیست؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، هدف آمریکا از سیاست «ایندوپاسیفیک» در برابر چین چیست؟ سیاست «ایندوپاسیفیک» آمریکا در قبال به چالش […]