۲۲ تیر ۱۴۰۱

سیاست آمریکا در قبال چین به سمت فاجعه پیش می‌رود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، «گلب» به طرز نگران کننده‌ای در آن مقاله در نیویورک تایمز نوشته بود: «اگر اقدامات چینی‌ها بسیار […]