۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

تأثیر جنگ اوکراین بر سیاست‌های آمریکا و چین در آسیا ـ اقیانوسیه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، پایگاه خبری اُیل پرایس در تحلیلی نوشته است: “از زمانی که تانک‌های روسی در ۲۴ فوریه […]