۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ایران اهمیت ویژه‌ای برای روابط با هند قائل است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز جمعه با سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند […]