۰۵ خرداد ۱۴۰۱

۳محور توافقی با عمان در بخش نفت

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، سفر وزیر نفت به عمان و توافقات مشترک، نشست مشترک هیأت های اقتصادی ایران و روسیه […]